Wij zijn MULTIsignaal

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij een jongere (0-23 jaar). Op deze manier kunnen professionals die werken in de domeinen Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidszorg, Onderwijs, Maatschappelijke ondersteuning, Werk  & Inkomen en Politie & Justitie met elkaar afstemmen om de jongere en het gezin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wat klanten over ons zeggen

“Een ideaal instrument. Wanneer je zorgen hebt om een leerling kun je elkaar op een laagdrempelige manier en in een vroeg stadium vinden en samenwerken. Juist om te voorkomen dat een ondersteuningsvraag ingewikkelder wordt.”

Zorgcoördinator Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Wat klanten over ons zeggen

“Het mooie van MULTIsignaal is dat ook Veilig Thuis, de Blijf Groep, de Ouder- en Kind Team, de Jeugdteams en uiteenlopende specialisten op gebied van huiselijk geweld zijn aangesloten. Dat is voor ons van grote meerwaarde. We weten elkaar nu veel sneller en beter te vinden”

Politie Amsterdam Amstelland

Wat klanten over ons zeggen

“Het moet duidelijk worden bij zowel professionals als ouders dat de verwijsindex een hulpmiddel is om het netwerk in kaart te brengen, over de grenzen van de regio heen en over de verschillende domeinen heen. Samenwerken om ervoor te zorgen dat de jongere en het gezin in vroegtijdig stadium hulp en ondersteuning kunnen krijgen”

Gemeentelijk beleidsadviseur Jeugd

Wat klanten over ons zeggen

“Door de verwijsindex kwam ik erachter dat ook een organisatie voor verslavingszorg betrokken was, waardoor ik het gesprek hierover met de vader aan kon gaan en ook gerust was dat er aandacht was voor de problematiek van de vader. Zo kon ik me echt op de opvoedvragen richten.”

Jeugd- en Gezinswerker

Laatste nieuws

Verslag en aftermovie Delen=Vermenigvuldigen

5 juni 2023

Afgelopen 11 mei was er weer een succesvolle bijeenkomst Delen=Vermenigvuldigen. Deze bijeenkomst stond in het teken van de doorontwikkeling naar een samenwerkingsinstrument en de juridische mogelijkheden. Lees meer

Informatieve video’s over MULTIsignaal

15 mei 2023

Er zijn verschillende informatieve filmpjes beschikbaar over de Verwijsindex MULTIsignaal. Bijvoorbeeld het filmpje voor ouders en kinderen, maar ook verschillende informatieve filmpjes voor professionals die werken met MULTIsignaal. Lees meer

Samenwerken? Si!

28 maart 2023

De wettelijke regeling van de verwijsindex, de VIR in de Jeugdwet, staat onder druk. Dat komt door het in sommige regio’s niet of onjuist inzetten van het instrument en, laten… Lees meer