Gelderland & Foodvalley

Wat is de Verwijsindex??

De Verwijsindex is een landelijk digitaal systeem dat professionals ondersteunt in de samenwerking rond jeugdigen en gezinnen.

Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij het kind betrokken zijn. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Zij kunnen dan vroegtijdig met elkaar samenwerken om het kind en het gezin op de juiste manier te begeleiden voordat er grotere problemen ontstaan.

Om elkaar te kunnen vinden maken professionals gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal.

Match en Gezinsmatch

Wanneer meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn en ondersteuning bieden, krijgen zij hiervan per e-mail een bericht, dat heet een ‘match’. Soms ontstaat een match tussen professionals die bij verschillende kinderen uit hetzelfde gezin betrokken zijn. Als dit het geval is ontstaat een zogenaamde Gezinsmatch.

Welke informatie is bekend?

In de Verwijsindex leggen professionals alleen vast bij wie zij op dit moment betrokken zijn. Er staat geen inhoud in het systeem. Alleen naam, geslacht, geboortedatum en de gegevens van de professional zijn bekend. In de Verwijsindex staat nooit waarom professionals betrokken zijn, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn.

‘Matches’ tussen professionals zijn alleen zichtbaar voor de professionals die direct betrokken zijn bij het betreffende kind. Er kan dus niet gezocht worden naar kinderen of jongeren in het systeem door níet betrokken professionals. Een professional kan voor maximaal twee jaar zijn betrokkenheid aangeven. Daarna wordt het gegeven van betrokkenheid vijf jaar bewaard in het archief. De professional mag wel altijd afwegen om opnieuw zijn betrokkenheid aan te geven.

Privacy

De MULTIsignaal Verwijsindex is goed beveiligd. Dat moet ook volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De professional informeert de ouders/verzorgers en/of de jongere wanneer hij gebruik maakt van de Verwijsindex. Wanneer de professional na een match inhoudelijke informatie wil delen en contact wil opnemen met een andere professional, wordt hiervoor eerst toestemming gevraagd. Inhoudelijke informatie kan niet worden vastgelegd in de Verwijsindex.

Meer weten over privacy? Lees hier de F.A.Q.

Rechten van jeugdigen en ouders/verzorgers

Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders/verzorgers en vanaf 12 jaar ook aan de jongere. Vanaf 16 jaar is kennisgeving alleen aan de jongere zelf verplicht.

Betrokkenen hebben een aantal andere rechten:

Vijf redenen om de Verwijsindex te gebruiken

  1. Professionals komen vroeg in contact met andere betrokken professionals. Zij kunnen het kind of de jongere ondersteunen voordat er grotere problemen ontstaan.
  2. De Verwijsindex matcht ook de professionals die bij het gezin van het kind of de jongere zijn betrokken: één kind, één gezin, één plan.
  3. Professionals uit verschillende werkgebieden kunnen elkaar vinden: onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, veiligheid.
  4. De regionale Verwijsindexen zijn gekoppeld. Hierdoor kunnen kinderen of jongeren in beeld blijven als ze verhuizen of naar school gaan in een andere stad of dorp.
  5. De Verwijsindex is veilig en voldoet aan alle regels rondom het uitwisselen van informatie.