Jaarplan 2023

14 december 2022

Op 24 november jongstleden kwamen het bestuur en de gebruikerscommissie bijeen om het jaarplan 2023 van de Gebruikersvereniging te bespreken.

Na een update vanuit MULTIsignaal is het jaarplan 2023 besproken. Hierin komen twee belangrijke punten naar voren; De continuïteit van de Verwijsindex, zodat gemeenten kunnen blijven voldoen aan hun wettelijke verplichting om een Verwijsindex te voeren en het gebruik te bevorderen. Daarnaast richt het jaarplan zich op innovatie: Het bedenken van een instrument, wat bijdraagt aan de doelstelling (van gemeenten) om te zorgen dat professionals van elkaar weten wie betrokken is bij een jongere zodat zij kunnen komen tot vroegtijdige signalering, informatie-uitwisseling en tijdige hulp, zorg of bijsturing. Dit vraagt o.a. om samen op te trekken, het organiseren van brainstormsessies met diverse partijen, het doen van marktonderzoek en duidelijke communicatie over de huidige situatie en het toekomstperspectief. 

Fijn om tijdens dit soort vergaderingen samen te zijn, verhalen te delen en ideeën uit te werken. De stemming zat er goed in en er wordt met een positieve blik gekeken naar 2023. De doelstelling van de Verwijsindex, vroegtijdige en domein overstijgende samenwerking rondom jongeren blijven stimuleren, staat voorop.