Visualisatie van betrokkenheid (nu live)

21 februari 2023

Professionals zetten zich in om goede zorg te leveren aan hun cliënten en werken daarbij samen met andere professionals. In de cliëntkaart zie je welke andere professionals betrokken zijn of zijn geweest. In sommige situaties kan dit een best complex plaatje zijn of kan het lastig zijn goed overzicht te hebben wie op welk moment betrokken is geweest. Om hierbij een handje te helpen introduceren we een nieuwe functie: de visualisatie van betrokkenheid.

Bij cliënten waar meerdere professionals bij betrokken zijn is er nu een ‘visualisatie-knop’ op de cliëntkaart. Hiermee kun je een grafiek genereren die overzichtelijk in beeld brengt hoe de betrokkenheid van de professionals zich door de tijd heeft ontwikkeld, en wanneer er sprake was van een match. In de afbeelding hieronder staat een voorbeeld weergegeven.

De visualisatie van betrokkenheid is beschikbaar in de webapplicatie voor alle MULTIsignaal gebruikers met toegang tot cliëntkaarten. We zijn erg benieuwd naar jullie feedback en ervaringen!

PS: vanaf 1-1-2023 is 2-staps verificatie verplicht is om in te loggen? Lees er hier meer over.

De namen in de afbeelding zijn gefingeerd