Voor jongeren

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals, uit bijvoorbeeld de jeugdzorg of het onderwijs, kunnen aangeven dat zij bij jou betrokken zijn. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om jou zo goed mogelijk te helpen.

Hoe werkt het?

Soms lopen dingen niet zo lekker in je leven. Je hebt bijvoorbeeld geen goede relatie met je ouders. Je hebt problemen op school of je spijbelt. Of je vader of moeder heeft problemen. Er kan natuurlijk ook iets heel anders aan de hand zijn. Hoe dan ook: omdat het even niet zo goed gaat, kan het gebeuren dat er meerdere professionals betrokken zijn bij jou om jou te helpen. Dan is het wel belangrijk dat zij dit van elkaar weten. Dit voorkomt dat jij elke keer hetzelfde moet vertellen. Die professionals gebruiken hiervoor de Verwijsindex.
Bekijk de video hieronder, die de werking van de Verwijsindex toelicht:

Wat staat er in?

In de Verwijsindex staat alleen welke professionals bij jou betrokken zijn. Er staat niet in waarom ze jou helpen! Alleen je naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens en de gegevens van de professional. In de Verwijsindex staat nooit wat er met je aan de hand is, alleen dát er professionals betrokken zijn en wie dat zijn. Een professional geeft aan hoelang hij bij jou betrokken is. Bijvoorbeeld jouw leraar geeft aan een schooljaar bij jou betrokken te zijn. Als het schooljaar is afgelopen is jouw leraar nog 5 jaar zichtbaar voor andere professionals die bij jou betrokken raken.

Wat gebeurt er bij een match?

Er is een match als er twee of meer professionals jou (willen) helpen. Door MULTIsignaal weten zij dit van elkaar en kunnen ze contact met elkaar opnemen. Zo kunnen ze jou het beste helpen door te gaan samenwerken. Als ze willen overleggen moeten ze eerst toestemming vragen. Natuurlijk hebben ze ook toestemming van jou en/of jouw ouders nodig!

Veilig

De MULTIsignaal Verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet ook volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De professional zal altijd eerst aan jou vertellen dat hij de Verwijsindex wil gebruiken.

Wie heeft toegang?

Aan de MULTIsignaal Verwijsindex doen alleen organisaties mee die werken met jongeren (0 tot 23 jaar). Het is niet mogelijk om de Verwijsindex te raadplegen. Een professional kan alleen zien of andere professionals bij jou betrokken zijn als hij zijn eigen betrokkenheid in de Verwijsindex heeft aangegeven.

Wat zijn je rechten?

Bij registratie in de Verwijsindex informeert de professional de ouders en vanaf 12 jaar ook de jongere (aan jou dus!). Vanaf 16 jaar is het alleen verplicht de jongere zelf te informeren.

Ouders en/of jongeren hebben een aantal andere rechten:

  • Recht op inzage in de geregistreerde gegevens;
  • Recht op correctie van de gegevens;
  • Recht op verzet.

Je kunt via de gemeente waar je woont gebruik maken van je rechten. Neem hiervoor contact op met je gemeente. Meer informatie hierover kun je terugvinden op de website van de Verwijsindex in je eigen regio. Hier vind je het overzicht van alle regio’s en gemeenten en hun websites.