Voor professionals

Wat is de verwijsindex?

De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij jeugdigen. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om het kind / jongere de best mogelijke begeleiding te bieden. Bij voldoende tijdig gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal heeft de professional sneller zicht op welke andere professionals ook betrokken zijn bij jeugdigen of bij een broertje / zusje uit hetzelfde gezin. Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin samen. Hierdoor kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om alle betrokkenen tijdig in beeld te krijgen.

Hoe werkt het?

In MULTIsignaal leg je alleen vast bij wie je op dit moment betrokken bent. Dit doet je door in te loggen en een signaal af te geven in MULTIsignaal. Alleen professionals kunnen een signaal afgeven en dit doe je na afweging:

  • Is het een enkelvoudige vraag die ik alleen kan oplossen? Geen signaal
  • Is het een meervoudige vraag, zie handreikingmelden.nl? Signaal!
  • Is het een enkelvoudige vraag, met achterliggende zorgen / omstandigheden? Signaal!

In de applicatie registreren we alleen je contactgegevens bij de cliënt waarbij je betrokken bent. Wanneer een collega van een andere organisatie een signaal afgeeft op dezelfde cliënt, ontstaat er in MULTIsignaal een match. Je krijgt vervolgens van MULTIsignaal een e-mail, dat ook een andere professional betrokken is. Je kunt dan contact met elkaar opnemen voor verdere afstemming.

Belangrijk! Informeren!

Informeer de ouder / jeugdige wanneer je een signaal gaat afgeven in MULTIsignaal. Vraag toestemming aan de ouders / jeugdige wanneer je na een match inhoudelijke informatie wilt delen met een andere professional. Registratie in de Verwijsindex gebeurt met kennisgeving aan de ouders en vanaf 12 jaar ook het kind zelf (vanaf 16 jaar is alleen het informeren van het kind zelf verplicht).

Om ouders en de jeugdige te informeren over de MULTIsignaal Verwijsindex kan het onderstaande filmpje gebruikt worden:

Meld je hier aan en ontvang onze nieuwsbrief!